Hur vi jobbar

Istället för att anpassa oss till det befintliga medielandskapet har vi valt att bana väg för helt nya lösningar. Vi skapar nischade publikationer, webbplatser och events där du har möjlighet att nå just din målgrupp.

01
Konceptutveckling
Genom omvärldsbeavkning, trendspaning och co-creation med partners och kunder jobbar vårt innovationsteam metodiskt med att identifiera nya möjligheter att utmana det traditionella medielandskapet.
02
Experimentering
Vi designar experiment utifrån olika hypoteser, våra specialist-teams arbetar med att utvärdera potential och effekt. Vi har en strikt kravställning för vad som skall uppfyllas för att ett experiment ska få passera till nästa steg, där vi förhoppningsvis sjösätter en färdig produkt eller tjänst.
03
Produktlansering
Om vi landar i att vårt experiment uppfyllt kravställningen är nästa steg att lansera produkten som ett nytt affärsområde. Vi bygger ett team och sätter upp klara arbetsprocesser och tydliga mål.
04
Försäljning och kundvård
Vi kartlägger potentiella kunder, bearbetar marknaden och ser till att leverera det vi lovar, både mot våra partners och uppdragsgivare men framförallt mot våra kunder.